LIST OF PRINTS

 

Yu-Fang Liu

2F, No. 5 Lane 141 7 sec., Chung-Shan N. Rd., Taipei, Taiwan
luf52000@gmail.com

 

yu-fang-liu-mini-1.jpg (22596 bytes)
   

   

 

   RED I
    Linocut, 2007

yu-fang-liu-mini-2.jpg (18457 bytes)

  

  

    RED II
    Linocut, 2007

yu-fang-liu-mini-3.jpg (17053 bytes)

  

  

    RED III
    Linocut, 2007

   
Back to: List of artists      Back to: List of countries