LIST OF PRINTS

 

Zhang Zan

c/o Central Academy of Fine Arts, 8 Huajiaddi Nanjie, Chao Yang district, Beijing, China
zhangzancafa1983@126.com

 

zhang-zan-mini-1.jpg (12463 bytes)

  

   

     WITH YOU NO RELATION
     Etching, 2007  

    

 

zhang-zan-mini-2.jpg (14363 bytes)

  

  

    

     WITH YOU NO RELATION
     Etching, 2007

    

    

zhang-zan-mini-3.jpg (12937 bytes)

  

  

     WITH YOU NO RELATION
     Etching, 2007

   
Back to: List of artists      Back to: List of countries